The Park

Ramkhamkaeng Apartment

Room
ภาษาไทย English  
Standard Type
นักศึกษาทั่วไป ที่แสดงบัตรนักศึกษา ลดค่าเช่าจากราคาปกติดังนี้

ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหน้า ราคา 4,350 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหลัง ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ
(สัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป หรือ 3 เดือนแล้วแต่กรณี และไม่มีรถยนต์)

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 6 เดือน)
ห้องขนาด 30 ตรม.ชั้น 4-8 ทำเลด้านหน้า ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม.ชั้น 9-16 ทำเลด้านหน้า ราคา 4,550 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม.ชั้น 2-8 ทุกทำเล ลด 200 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม.ชั้น 9-16 ทุกทำเล ลด 300 บาท

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 1 ปี และไม่มีรถยนต์)
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหน้า ราคา 4,350 บาท
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทำเลด้านหลัง ราคา 4,450 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ

ห้องพักระยะสั้น (สัญญาเช่า 1เดือน ,เงินประกัน 1 เดือน)
ห้องขนาด 30 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ราคา 5,300 บาท
ห้องขนาด34,38 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล คิดเพิ่่ม 10% จากราคาปกติ

Suite Type
นักศึกษาทั่วไป ที่แสดงบัตรนักศึกษา ลดค่าเช่าจากราคาปกติ ดังนี้

ห้องขนาด 60 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ
(สัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป หรือ 3 เดือนแล้วแต่กรณี และไม่มีรถยนต์)

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 6 เดือน)
ห้องขนาด 60 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด300 บาท

ลูกค้าทั่วไป (สัญญาเช่า 1 ปี และไม่มีรถยนต์)
ห้องขนาด 60 ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล ลด 10% จากราคาปกติ

ห้องพักระยะสั้น (สัญญาเช่า 1เดือน ,เงินประกัน 1 เดือน)
ห้องขนาด ตรม. ทุกชั้น ทุกทำเล คิดเพิ่่ม 10% จากราคาปกติ
ห้องพัก บ้านสวนราม ห้องพัก บ้านสวนราม ห้องพัก บ้านสวนราม
การเข้าพักอาศัยปกติ
จ่ายค่าเช่า 1 เดือน
เงินประกัน 2 เดือน
สแกนลายนิ้วมือท่านละ 200 บาท
ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 6 บาท
ค่าน้ำประปายูนิตละ 18 บาท
ฟรี ! สำหรับผู้อาศัย
Cable TV
ที่จอดรถ
สมาชิกสปอร์ตคลับรายปี
Copyright © 2010- 2020 The Park Ramkhamkaeng All rights reserved.
Web Design By WingPlusSolution จำนวนผู้เข้าชม: